KEN U ZELVEN.

„Mijn paard wil niet zooals ik wil:
„’t Slaat door, of steigert, of staat stil;
„Wijkt uit ter rechte of linkerzijde;
„Slechts enkle malen gaat het goed —”
Eén vraag, mijn waarde! Kunt gij rijden?
Stijg anders af en ga te voet.


Ingezonden op: 19 July 2001