KUNSTELOOS.

Laat een kunstelooze kunst,
Die verbijstren noch vervoeren
Die geen eer bedoelt of gunst,
Stil en zacht mijn hart ontroeren
Tot de diepste snaar er trill’,
Of zij wil of niet en wil!

Maar het hartelooze hart
Met gevoel en waarheid spelend,
Van een nagemaakte smart
Of gedroomde liefde kweelend,
Krijgt mijn oor niet voor zijn lied,
Of het kunstig zij of niet.


Ingezonden op: 19 July 2001