LEEREN EN LEEREN.

Leer zelf uit boeken veel; maar waar gij andren leert,
Doe t zonder boek, zoo gij succes begeert.


Ingezonden op: 19 July 2001