LENTEDEUNTJE.

Klink luid, mijn lied, door bosch en veld,
En rol langs beek en stroomen!
Het lenteweer, lang uitgesteld,
Mocht eindlijk, eindlijk komen;
De bladknop puilt, de bloemknop zwelt.
De tortel wordt vernomen.

Blink vroolijk, heldre zonnestraal,
Dat mist en damp verdwijne!
Daal, malsche lenteregen, daal,
Dat groei en bloei herschijne!
Stort uit uw liedren, nachtegaal,
En overtref het mijne!

20 April 1888.

Ingezonden op: 19 July 2001