LIEFDE.

Het christendon is liefde, als ook de on-christnen weten,
Schoon zij meest DIT vergeten:
Zijn „Eerst en Groot gebod”
Is liefde JEGENS GOD.
Zij schijnen ’t zóó te lezen,
Dat liefde jegens HEN het een en ’t al moet wezen.


Ingezonden op: 19 July 2001