LOOPERS.

„Zelfs geen TWEE BLAADREN AAN EEN BOOM volkomen
„Elkaar gelijk!” herhaalt gij honderd keer.
Maar, mag ik vragen: is de proef genomen,
En stelt zij wet voor alles evenzeer?
Ook voor TWEE DRUPPLEN WATERS, waarde heer? 


Ingezonden op: 19 July 2001