MET TWEE MATEN.

„Godslasterlijk!” Nu ja, maar, wat hier alles zegt,
’t Is POËZIE, mijn vrinden!
„ En dit?” Ook POËZIE; MAAR men betreurt terecht
Er godsdienst in te vinden.


Ingezonden op: 19 July 2001