NOG.

Heel mooi; wel lief: maar onbeduidend. t Schijnt
Dat lief en mooi allengs daarbij verdwijnt.


Ingezonden op: 19 July 2001