ONTZETTING GEEN LAFHARTIGHEID.

Zeg niet dat Helden niets vervaren,
Hun nooit een schrik om t hart mag slaan!
Wat geen bekommering kan baren,
Vereischt geen moed om te bestaan.
Slechts over-moed ziet geen bezwaren,
En neemt Geluk voor Krijgseer aan.


Ingezonden op: 19 July 2001