OPSCHRIFTEN.

Een PROEVE noemt gij t; en geeft alles wat gij hebt!
Een STUDIE; maar zij schijnt van boven afgeschept;
Een FANTAZIE; maar met Verbeelding, Vriend!
Zijn we als t op Oordeel aankomt, slecht gediend;
Een CAUSERIE! Onschuldig tijdverdrijf;
Wat spelen van den geest, en niet te veelom t lijf.


Ingezonden op: 19 July 2001