PLAGIAAT.

Il n’est pas défendu en littérature de ramasser une arme rouillée; l’important est de savoir aiguiser la lame et d’en reforger la poignée à la mesure de sa main.
DAUDET.

Een oud, verroest, vergeten wapen,
Dat op uw weg ligt, op te rapen
En toe te eignen, staat u vrij;
Alleenlijk dient gij zorg te dragen
’t Opnieuw te slijpen en te vagen,
Zoo dat het scherp en glinstrend zij.
En, wilt gij ’t als het uw hanteeren,
Dit ééne kan het niet ontberen:
De greep moet naar uw hand versmeed;
Zoo zult ge er niet vergeefs mee pralen,
Maar overwinningen behalen,
Daar elk zijn herkomst bij vergeet.


Ingezonden op: 19 July 2001