POňZIE.

La poŽsie est dans lesprit; pour qui níajoute aux choses rien de lui-mÍme, le monde est silencieux et muet.
RAOUL ALLIER.

De PoŽzie zit in den geest. Voor hem
Die aan wat is niets van het zijne toe kan voegen,
Is heel de wereld dof en zonder stem;
Hij moet zich met haar proza vergenoegen.


Ingezonden op: 19 July 2001