RAAD.

k Heb zelden raad gevraagd, maar on-gevraagden raad,
Waar ik dien dacht te vinden
Bij vijanden of vrinden,
Wel stil ter hart genomen, vroeg, en laat.


Ingezonden op: 19 July 2001