RABBIJNSCHE WIJSHEID.

I.

Van uwen Meester leert gij veel,
             meer van uw Leergenooten;
Maar door uw Leerling wordt u eerst
             de Wetens-mijn ontsloten.

II.

Wees mild! U w goed bederft, ontzegt ge u dit.
Weldadigheid is t zout van uw bezit.

III.

Een booze neiging is in t eerst
             zwak als een spinnerag;
Maar sterker dan een wagenstreng
             wordt zij van dag tot dag.

Ingezonden op: 19 July 2001