RARA AVIS.

In u is gloed, in u is leven;
Uw oog verraadt
Waar, door een eedlen geest gedreven,
Uw hart voor slaat.
Gij kunt bewondren, gij vereeren
Uit vol gemoed,
Gij, met uw gansche ziel waardeeren
Wat groot is, schoon en goed.

Gij voelt nog wat het zegt „te voelen,”
Maar vat niet recht
Wat onverschilligen en koelen
Aan ’t leven hecht.
Gij zoudt een schoonen dood verkiezen
Voor deze pijn:
Uw heilge geestdrift te verliezen,
En — LEVEND dood te zijn.


Ingezonden op: 19 July 2001