RIJKDOM.

Wie onzer is een rijker man
Dan hij, die rijk is door hetgeen hij missen kan?


Ingezonden op: 19 July 2001