ROZENGEUR EN ROZENGLOED.

Rozengeur en rozengloed
Geurt en gloeit u tegen;
Rozen bloeien voor uw voet,
Rozen allerwe~en.
Pluk, geniet, waardeer ze recht!
Eer haar blosjes bIeeken,
Moogt ~ij ze in uw blonde vlecht,
Aan uw boezem steken.
Maar te midden van t genot,
En zoolang ze bloeien,
Hef uw oogen op tot God,
Die ze heeft doen ~roeien;
En beloof hem trouwen goed
Dat ge in winterdagen,
AIs ge uw rozen missen moet,
Niet te luid zult klagen.


Ingezonden op: 19 July 2001