SCHOONSTE KUNST.

Life is the finest of the Fine Arts.
DRUMMOND.

Wij kweeken t daaglijksche, en verzuimen t ongewoonste:
De Kunst van Leven IS der Schoone Kunsten schoonste.


Ingezonden op: 19 July 2001