EEN SLECHT ZOON.

Een slecht ZOON voor den besten VADER,
Maar voor zijn vrienden een voortreflijk vriend,
Is dat een mensch die lof verdient?
Zoo niet, hoe dan de Godversmader,
Schoon Jan en Alleman hem mint
Als eerlijk man en menschen-vrind?


Ingezonden op: 19 July 2001