GELEDEN SMART. VERVLOGEN VREUGD.

GELEDEN SMART wordt met een zoet gevoel herdacht;
Bedenk dit, gij die schreit!
VERVLOGEN VREUGD, met pijn; voorzie dit, gij die lacht,
En houd u voorbereid!


Ingezonden op: 19 July 2001