AAN J. J. L. TEN KATE.

op zijn 70sten verjaardag,
23 Dec. 1889.

Moog liefde en eerbewijs een zachten glimlach vergen
Van uw betrokken mond;
Geen schut van lauwren kan t cypressenloof verbergen,
Waarbij gij zit en zucht, in t innigst hart gewond.
Maar t Kerst-feest volgt uw feest. De Sterre blinkt in t Oosten;
Der Englen lofzang rijst,
Om alle treurigen te troosten
Met Hem, wien ook uw Liefde oneindige Eer bewijst.

Op 2den Kerstdag.

Ingezonden op: 19 July 2001