TE VEEL GEEST?

„Te veel geest: ziedaar zijn fout.”
Neen; hij dwaalt, die ’t daar voor houdt.
’t Is te weinig geest bezitten
Geest te toon en door te vitten.


Ingezonden op: 19 July 2001