TIJD IS GELD.

„Indien tijd geld is, als ik daaglijks hoor herhalen ”
Zegt de insolvente man,,
„Wat klaagt mijn huisheer dan.
„Zoo ’k hem betaal met Uitstel van betalen?”


Ingezonden op: 19 July 2001