VEELWETERIJ.

Gij krijgt daardoor den boom niet me,
Al zamelt ge al zijn blaren;
Gij peilt de diepte niet der zee,
Al telt gij al haar baren.


Ingezonden op: 19 July 2001