VREES VOOR VERKETTRING.

Vrees voor verkettring, schoon ge er niet aan sterft,
Daar s niets dat een karakter meer bederft.

Loens links noch rechts naar hen die anders denken;
Zie recht op Hem, die kracht en moed zal schenken.


Ingezonden op: 19 July 2001