VERNOEMING.

ít Heet Werk-kracht nu; ít was vroeger Werkzaamheid.
Een Deugd wordt tot Natuur teruggeleid.
Uw Luiheid is geen Ondeugd, lieve man!
Werk-zwakheid is ze, als niemand helpen kan.


Ingezonden op: 19 July 2001