AAN DE „MOEILIJKE VERTROOSTERS.”

(Zie Job. XVI.)

Uw schrale Deernis brengt der smart
              verscherping voor verzachting;
Van Liefde zij ze een verre Nicht:
            ze is Zuster van Verachting.

Ingezonden op: 19 July 2001