MET VLAG EN WIMPEL.

„Met Vlag en Wimpel.” Maar wat vlag?
Wat vlag en welke wimpel?
Vlag, die haar kleuren toonen mag,
En wimpel zonder smet of rimpel?
In Zee dan! Tart de baren;
Laat u geen storm vervaren!
Bezeilt gij land: u toeft ontzag;
Vergaat gij: ook in ’t zinken,
Blijft vlag en wimpel blinken.


Ingezonden op: 19 July 2001