VOORUIT BEANTWOORDE VRAGEN.

Ben ik mijn Broeders hoeder? JA.
Gij weet, gij moet het weten.
Gij vraagt naar d u bekenden plicht .
En voelt in t hart het godsgericht,
Zoo vaak gij t wilt vergeten.

Wie IS mijn broeder? Voelt gij t niet,
MENSCH, aan uw MENSCHLIJK harte?
Gij voelt het, gij, die t nooit verschoont
In hem, die t niet gevoelt en toont
Bij UWE vreugde of smarte.


Ingezonden op: 19 July 2001