DIE VRIENDLIJK LIEGT.

Die vriendlijk liegt, kweekt vrienden aan;
Die liefrijk waarheid zegt, heeft eerlang afgedaan.


Ingezonden op: 19 July 2001