VRIJDENKERS.

Vrijdenkers, die NIET denken, ken ik velen.
Ook eng BEPERKTEN, die de VRIJEN spelen.


Ingezonden op: 19 July 2001