VRIJE VERKIEZINGEN.

Kiezen dien gij zoudt BEGEEREN!
Lieve vriend, waar denkt gij aan?
Dat heeft niemand ooit gedaan.
Wij VERKIEZEN niet, wij WEREN.


Ingezonden op: 19 July 2001