WEET, OF WACHT.

WEET wat gij doen gaat. of WACHT met uw daden.
WEET wat gij toejuicht, of WACHT met uw lof.
Niemand wordt wijzer bij tasten en raden;
’t Licht, dat niet dóórbrandt, blijft scheemrig en dof
Slechts waar de Plicht in uw hart heeft gesproken,
WEET GIJ GENOEG, en wacht NIET, maar volbrengt;
Want ook dit WEET gij: van kracht die God schenkt
Blijft die dan aarzelt rechtvaardig verstoken.


Ingezonden op: 19 July 2001