DE WEG TOT GROOTER.

Sluit, zonder afgunst, u bij waarlijk GROOTEN aan;
Zij worden warm die door de Zon zich doen bestralen.
Die tot de KLEINEN gaat, om zelf als groot te pralen,
Blijft die hij was en is, in spijt van wensch en waan.


Ingezonden op: 19 July 2001