WETEN.

Veel kunt gij weten, stervelingen!
Maar één ding moet gij niet vergeten:
Gil kunt van GEEN ding ALLES weten,
Eer ge ALLES weet van ALLE dingen.


Ingezonden op: 19 July 2001