WETTISCH.

De hooge toon gevoerd door dien en dezen
Kan ergren, maar bevreemdt niet op den duur.
Het blijft in de orde der natuur:
Die wettisch is, wil ook WETGEVER wezen.


Ingezonden op: 19 July 2001