„ZEDEN ZIJN DE BESTE KRONEN.”

Zeden zijn de beste kronen,
Zuivre zeden, zachte deugd.
Waar zij wonen,           
                waar zij tronen,
Lacht de zielsrust, lonkt de vreugd;
Waarze in ’t zedig oog zich toonen,
Blinkt wat schoonst is in de Schoonen,
Heerlijkst, in den glans der Jeugd.

Ingezonden op: 19 July 2001