ZOO ZIJN ER.

In de ongerechtigheid verheugt ge u. Zwarte vlekken
In die men eert en prijst te ontdekken
Bedroeft u niet; gij aast op kwaad.
t Is voor de nieuwe klok, die gij gaat gieten,
Gewenschte spijs. Hoe zal uw hart genieten.
Als zij door stad en land haar wanklank hooren laat!
Is t WAARHEIDSLIEFDE. of GROOTHEIDSHAAT?


Ingezonden op: 19 July 2001