Willem Bilderdyk (1756-1831)

By mijne afbeelding 1790

My schank ’t geboortelot, by flikkrend Dichtvermogen
Waar ’t oude Griekenland zijn’ eigen geest in kent;
(Voorvaderlijke vrucht, op d’echten stam geŽnt;
Een hart, voor ’t woest gekrijsch der menigte onbewogen:
Een ziel, aan tijd, noch lot, noch menschenwaan verkleefd,
De Almacht en zich-zelv' alleen tot rechter heeft.


E-Mail: J.R. van Wijk

Ingzonden: 13 september 1996 (Gewijzigd: 19 juli 1997)