Willem Bilderdyk (1756-1831)

Op een afbeeldsel van my 1816

Wat geeft de vlotte lach op 't stroef gelaat te lezen?
   Is 't zelfmin? Hekelzucht, beschouwer, waan het niet.
Neen, 't is het merk der smart op 't vroegverouderd wezen,
   Waar in gy 't kalme hart als door een nevel ziet.


E-Mail: J.R. van Wijk

Ingezonden: 13 september 1996 (Gewijzigd: 19 juli 1997)