Willem Bilderdyk (1756-1831)

Huig de Groot.

De fakkel van zijne Eeuw, wiens werga nooit verscheen;
Wien niets te duister was dan 't Godsbesluit alleen.

      1788.


E-Mail: J.R. van Wijk

Ingezonden: 2 oktober 1997