Willem Bilderdyk (1756-1831)

Waarheid en Schijn.

Op Veinzery en Logentaal
Houdt waarheid steeds den zegepraal.
Wie braaf wil wezen in den S C H IJ N,
Die moet het in de D A A D ook zijn.

      1804.


E-Mail: J.R. van Wijk

Ingezonden: 1 oktober 1997