Willem Bilderdyk (1756-1831)

Op het zelfde afbeeldsel.

Met palmen van den krijg, met Vrede- en Kunstlauwrieren,
   Omvlecht zich de eedle kruin van Koning LODEWIJK.
Aan ’t ontbzweken hoofd dat zoo veel kansen sieren
   Ontleent zijn kroon een’ glans, geen’ aardschen glans gelijk.
Ken, Neęrland, in dit beeld den redder, den behouder,
   Die van uw zinkend wrak de roerpen grijpen dorst!
Uw heil doorgloeit hem ’t hart en ’t weegt hem op de schouder.
   Ja, lees door ’t minzaam oog den Vader in den Vorst.


E-Mail: J.R. van Wijk

Ingezonden: 8 oktober 1997