Willem Bilderdyk (1756-1831)

Mijne Ega.

De Weêrhelft, my door God, tot troost en hulp van ’t leven,
Genomen uit het hart en zeegnend weêrgegeven,
Die met my, ééne ziel, door ’t zelfde vuur ontgloeid,
In onverdeeld gevoel van liefde samenvloeit.

      There’s in you all that we believe of heaven;
      Amazing brightness, purity, and truth,
      Eternal joy, and everlasting love.

            OTWAY.

      (Vertaling:)
      In u alles is alles, waarin wij geloven van de hemel;
      Verbazende helderheid, reinheid, en waarheid,
      Eeuwige vreugde, en onsterflijke liefde.


E-Mail: J.R. van Wijk

Ingezonden: 16 augustus 1997