Willem Bilderdyk (1756-1831)

Englen Blijmaar.

   Verhef u tot uw God en Vader,
   Mijn ziel, tot aller Schepslen God!
Ontspringe uit dankbaar bruischende ader
   De vreugd om uw gezegend lot!
De onfeilbare Godsstem had gezworen;
   De Heldraak duikt den spitsen kop;
En de Englen blijmaar doet zich hooren:
DER VOLKEN HEILAND IS GEBOREN,
   DE HEMEL GAAT DEN DOEMLING OP!

      1824.


E-Mail: J.R. van Wijk

Ingezonden: 30 augustus 1997