Willem Bilderdyk (1756-1831)

Grafschrift eens Krijgsmans.

Dank zij d’ Almachtige op dit lijkstof toegebracht,
Voor ons, voor Vaderland, voor later Nageslacht,
Die hart en arm des Helds zich heiligde en bestierde,
        In nood tot ’s Lands bescherming riep,
En met de zegekroon zijn bloedig hoofd lauwierde,
    Wanneer hy, plichtgetrouw, in ’s Heilands naam ontsliep,
En, boven ’t aardsche lot, op de afgunst zegevierde.
Kniel ner, Beschouwer, by dit graf,
        Kniel ner, Beschouwer, by dit graf,
    En leg, voor ’t oog van God, uw trotsche zelfdheid af.

            1823.


E-Mail: J.R. van Wijk

Ingezonden: 7 september 1997