Willem Bilderdyk (1756-1831)

Op Jonkvrouwe Magdalena Moons, Leydens behoederesse.

Geen bloedig slagzwaard, neen, geen staal is ’t maagdlijk wapen;
   De tederheid van ziel, zie daar uw boezemschat,
En schoonheid is ’t geweer waarmeŕ gy werdt omschapen,
   Verwinsters van ’t Heelal, wanneer ge in ’t aanzijn tradt.
╔Ún opslag van uw oog legt woedde en bloeddorst neder;
   De bede, uw mond ontvloeid, is onweŕrstaanbre dwang:
Dit Egis, eedle MOONS, gaf Holland Holland weder;
   Dit stuitte ’t doodlijk uur van Leydens ondergang.

      1824.


E-Mail: J.R. van Wijk

Ingezonden: 1 september 1997