Willem Bilderdyk (1756-1831)

Vrijheid.

Quid est libertas? Innocnentia.
                         E P I C T E T U S

Wat’s Vrijheid? — Onschuld. — En wat’s Onschuld? — Smetloos zijn:
In ziel en lichaam vrij van ingestort venijn,
Met bloed en merg aan ’t kroost uit de Oudren ingevloten;
Gezuiverd door den Geest uit Hooger kring ontsproten.
Wie andre Vrijheid zoekt, zoekt, op den naam van VRIJ,
Slechts strafbren eigenwil, verderf, en slaverny.

      1823 .


E-Mail: J.R. van Wijk

Ingezonden: 30 augustus 1997