Willem Bilderdyk (1756-1831)

’t Beklag Van Motanabbi.

Mijn oogenblikken gaan verloren in ’t versmachten
Naar Wijsheid, onder volk vol logenleer en waan.
En ’t leven dat me, ˘ Gods, uw gunst had toegestaan,
Waarom genoot ik ’t niet by wijzer Voorgeslachten?
Of, waarom zijn voor ’t licht mijne oogen opgedaan!

*   *   *

Dus zongt ge, ˘ Oosterling. Maar ik, hoe moet ik klagen
Voor de ijslijkheŕn gespaard van deze jammerdagen
Van onzin, wrevelmoed, en dolheid, en geweld!
Die Godsdienst, Vaderland, die alles neŕr zag vallen,
My-zelf……! Maar wat ben ik by zoo veel duizendtallen,
Verongelijkt, verjaagd, mishandeld, en geveld?
De Wijze ontzet zich niet schoon duizend donderd knallen,
Den Christen — is ’t gespeld.

1821.


E-Mail: J.R. van Wijk

Ingezonden: 14 september1997