Willem Bilderdyk (1756-1831)

Aan den heer Willem Anne, Baron van Schimmelpenninck. In zijn vriendenrol.

In d’overwelmingsdamp der wijsheid onzer dagen,
Schonkt ge ook een vlijtig oor aan mijn verstoten Leer;
Ik zag uw frissche Jeugd mijn Grijsheid eerbied dragen;
En ’k vond in u ’t gemoed der oude Riddren wer.
Vaar voort, beproef, doorzoek, en oordeel door u-zelven,
Wees vrij, wees Edelman, en van geen Tijdgeest slaaf;
Het goud der Wijsheid is uit waanzucht niet te delven
En Waarheidsliefde-alleen maakt achtenswaard en braaf.
Des Christens lot op de aard is laster, hoon, miskenning,
Verdrukking, armo zelfs, en wat den boezem grieft;
Maar gy doorleest mijn ziel, recht eedle Schimmelpenning,
Leef, als uw hart verdient, van God en mensch geliefd!

      1823.


E-Mail: J.R. van Wijk

Ingezonden: 13 september1997